Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Arad

Item

Title

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Arad

Membrii

Scop

"În conformitate cu statutul său, Uniunea Scriitorilor din România este o asociaţie profesională de creatori, fără scop lucrativ sau patrimonial, de utilitate publică, având ca scop sprijinirea şi apărarea literaturii, a intereselor profesionale, economice, sociale şi morale ale scriitorilor. Ea înfiinţează şi susţine edituri şi publicaţii, încurajează traduceri din şi în limba română, premiază creaţiile literare valoroase, pregăteşte şi promovează acte normative privind profesiunea de scriitor.
De asemenea, U.S.R. înfiinţează şi administrează case de creaţie şi odihnă pentru scriitori, organizează muzee şi case memoriale, organizează schimburi culturale cu străinătatea, colocvii naţionale şi internaţionale.
U.S.R. se preocupă de protecţia socială a membrilor săi, acordându-le la nevoie ajutoare băneşti sau în natură."
sursa: http://www.uniuneascriitorilor.ro/istoric

Linked resources

Filter by property

agent
Title Alternate label Class
Festivalul de literatură "Dorel Sibii", ediția a XVIII-a Agent implicat (persoane, organizații etc.) Event
member
Title Alternate label Class
Andrei Mocuţa Membru al organizației / grupului Person